Home » xmlbeans-2.5.0-src » org.apache » xmlbeans » maven »

org.apache.xmlbeans.maven

Classes:

SchemaCompilerWrapper     code | html
SchemaCompilerWrapper.PassThroughResolver     code | html